Project for competition, First prize in a competition for the best tactile book
title: Leśne Zwierzęta // Woodland Animals
author: Joanna Ambrozja Lewandowska
2012
Opis:
Książka dotykowa o tytule Leśne zwierzęta została wykonana ręcznie z futer zwierzęcych, bawełny, lnu, tektury, folii i szklanych koralików. Publikacja zawiera ilustracje, które mają przybliżyć dziecku fakturę i kształt zwierząt zamieszkujących polskie lasy. Wyszywana okładka została wykonana z lnu i tak jak każda z wewnętrznych, bawełnianych stron, jest wypełniona grubą tekturą. Teksty, które zawierają podstawowe informacje o zwierzęciu, zostały nadrukowane na przezroczystej folii. Ma ona wydłużyć stan świetności książki, zapobiec brudzeniu się i wycieraniu, które jest możliwe w przypadku stron papierowych. Sylwetki zwierząt są przedstawione z profilu i wierne pierwowzorom. Każda ilustracja jest wykonana z innej, naturalnej sierści lub futra danego zwierzęcia oraz koralika imitującego oczko.
Książka jest skierowana do dzieci od 4 do 9 lat. W publikacji zostało również przwidziane miejsce na wklejenie tekstu pisanego Brajlem.
Książka otrzymała I nagrodę w konkursie na książkę dotykowo-fakturową dla dzieci niewidomych.
Description(translated by Michał Sapiński):
The tectile book titled „Woodland animals” was made by hand with animal furs, cotton, linen, cardboard, plastic foil and glass beads. The publication features illustrations meant to familiarize the child with the texture and shape of animals living in Polish forests. Embroidered cover was made from linen and each of the cotton pages is filled with thick cardboard. Written text with information about the animal have been printed on a transparent foil. It’s meant to ensure the longevity of the book, prevent it from getting dirty and shabby, a common problem when dealing with paper pages. Animal silhouettes are presented from the side and true to the original. Each illustration is made from different, genuine fur or coat of the presented animal and a bead represening the animal’s eye.
The book is intended for children ages 4 to 9. The publication includes a spot for possible text written in braile. 
The book earned an award in a competition for textile books for sight impaired children
Back to Top