Plakat brał udział w wystawie 17/15 w Galerii Rondo Sztuki kuratorowanej przez Adriana Chorębałę w trakcie 15. OFF Festivalu oraz był publikowany na łamach magazynu K MAG.
Back to Top