Projekt został zamieszczony w Print Control 8, roczniku najlepszych publikacji drukowanych w Polsce. Był również tematem okładkowym Częstochowskiej Gazety Wyborczej.
Okładka książki jest zwieńczona wizerunkiem postmodernistycznego dworca PKP, przed którym stanęło widmo wyburzenia. Ilustracja jest inspirowana stylistyką etykiet zapałek, które były produkowane w Częstochowskich Zakładach Zapałczanych.
Koncept i redakcja: Julita Paprotna
Projekt, okładka i łamanie tekstu: Joanna Ambroz
Format: 130×200 mm
Nakład: 140 egzemplarzy
Wydawca: Julita Paprotna
Papier: Antalis Ecco Book 80g
Back to Top