Nasze miasto Często/chowa to wielogłosowa opowieść, której bohaterem jest miasto. Jego przestrzeń ukrywa kameralne podwórka, kawiarnie, szkoły, blokowiska, parki i ruchliwe ulice – miejsca, gdzie toczy się zwykłe życie, o którym najlepiej opowiedzą same mieszkanki i sami mieszkańcy. To spontaniczny i szczery głos osób tworzących Częstochowę dzień po dniu.

Projekt został zamieszczony w Print Control 8, roczniku najlepszych publikacji drukowanych w Polsce.
Nominowany do nagrody głównej w 15. edycji konkursu Śląska Rzecz w kategorii Grafika użytkowa.
Był również tematem okładkowym Częstochowskiej Gazety Wyborczej.
2019
Okładka książki jest zwieńczona wizerunkiem postmodernistycznego dworca PKP, przed którym stanęło widmo wyburzenia. Ilustracja jest inspirowana stylistyką etykiet zapałek, które były produkowane w Częstochowskich Zakładach Zapałczanych.
Koncept i redakcja: Julita Paprotna
Projekt, okładka i łamanie tekstu: Joanna Ambroz
Format: 130×200 mm
Nakład: 140 egzemplarzy
Wydawca: Julita Paprotna
Papier: Antalis Ecco Book 80g
Back to Top