​​​​​​​Ilustracje z książki Cięcie — włosy ludu polskiego opowiadającej o wierzeniach, przesądach i przyzwyczajeniach związanych z manipulowaniem włosami w kulturze polskiej, napisaną na podstawie wiedzy z ksiąg z XIX i XX wieku. 
Cięcie — włosy ludu polskiego jest moją pracą licencjacką wykonaną na ASP w Katowicach, obronioną na ocenę celującą z medalem. Książka została wydana przez Wydawnictwo Bosz w 2000 egzemplarzy.
Czepiec — zamężne kobiety miały obowiązek przykrywać swoje włosy czepcem.
Ilustracje są wynikiem inspiracji dwoma artystami — Egonem Schiele, przedstawicielem ekspresjonizmu wiedeńskiego oraz El Lissitzkim, przedstawicielem myśli konstruktywistycznej. Są to postaci o zupełnie innym wyrazie wizualnym, ale posiadają jedno wspólne ogniwo — ich sztuka jest przepełniona symboliką.
Kluczem wizualnym w książce jest kolor różowy — symbolizujący włosy.
Przeskoczka —​​​​​​​ kobieta przyłapana na nierządzie, napiętnowana poprzez publiczne ścięcie włosów
Praca polegała na całościowym wykonaniu książki: od stworzenia koncepcji, znalezienia i przeprowadzenia analizy druków z XIX i XX odwołujących się do przesądów i medycyny ludowej na ziemiach polskich, znalezieniu pisarza, który opracował przesłane mu materiały, po zilustrowanie, wykonanie layoutu książki i prac edytorskich oraz składu introligatorskiego. 
Rozpleciny — przedmałżeński rytuał rozplatania włosów
Ojciec — osoba ceremonialnie ścinająca włosy swoim dzieciom
Postrzyżyny — ceremonialne ścięcie włosów chłopców i dziewcząt poprzedzające nadanie imienia i obowiązków
Kołtun I — choroba kołtunowa była ujawnieniem choroby ciała
Kołtun II — dzięki kołtunowi można było rzucić zaklęcie na nielubianą sąsiadkę
Dziad — osoba wykluczona ze społeczeństwa, często zajmująca się myciem zwłok
Śmierć
Back to Top